Maak kennis met: de werkgroep Brits Munitiedepot

De heemkundevereniging kent een breed scala aan activiteiten die vooral binnen onze werkgroepen worden geregeld. We willen deze werkgroepen de komende tijd voor het voetlicht brengen. Jan Vullers heeft zich bereid verklaard om de activiteiten van onze werkgroepen te belichten. Als eerste stelt de werkgroep Gidsen voormalig Brits munitiedepot zich voor.

De werkgroep bestaat uit 6 gidsen te weten Paul Bloemen, Lei Huberts, Jos Klinkenberg. Wim Rovers, Henri Smeets en Pierre Verstappen. Contactpersoon is Pierre Verstappen. De groep komt officieel  één keer per jaar bijeen om de rondleidingen van het afgelopen jaar te evalueren. Wat ze gemeen hebben is dat ze gemakkelijk kunnen praten en zich hebben verdiept in de geschiedenis van het Britse depot. Wat hen allemaal bezighoudt is de vraag: “Wat speelde zich vroeger af, achter de hoge hekken van het depot?”

Na de Tweede Wereldoorlog richtte de Britse bezettingsmacht het munitiedepot op. Tijdens de Koude Oorlog was dit, in 1948 gebouwde depot, bedoeld om de vrede in het Westen te stabiliseren.

Regelmatig trekken de gidsen van de heemkundevereniging met groepen eropuit om gedurende een twee uur durende excursie over de geheimen van het munitiedepot te vertellen. Een terrein zo groot als 1700 voetbalvelden afgeschermd door een drie meter hoog hekwerk van 19 kilometer lang. Er waren 15 km rails, 200 opslagplaatsen en 3 overlaadstations voor vlot munitietransport. In 1989 viel de Berlijnse muur en zeven jaar later, in 1996 werd het Britse depot opgeheven. Er zijn 6 draaihekken gemaakt zodat publiek het terrein op kan. Oversteken vanuit Reuver naar Bracht of Brüggen is heel gemakkelijk geworden. Brüggen ligt op ruim 6,5 km afstand vanaf Boscafé De Grens.

Sinds 2008 verzorgen de gidsen hun rondleidingen. De groep is goed gedocumenteerd. Alle informatie die zij verzamelden komt uit eerste hand van degenen die er gewerkt hebben. De beschermingswallen en de perrons voor het laden en lossen zijn gelukkig nog behouden. Helaas verdwijnt er steeds meer. Door de inzet van de werkgroep konden enkele bliksemafleiders behouden blijven. De gidsen gaan tegenwoordig gewapend met foto’s op pad om te laten zien hoe het er vroeger uitzag.

Groepen kunnen (voor bijv. een familiedag of bedrijfsuitstapje) een rondleiding boeken. Daarnaast vindt in het zomerseizoen driemaal een rondleiding plaats waaraan men individueel kan deelnemen. Deze zijn te boeken bij het VVV.

De excursie duurt circa twee uur. De totale fietsafstand bedraagt 12 km. Wandelend ca. 5 km, maar wandelend is er minder te zien. Verzamelpunt is het pleintje bij de grensovergang, Keulseweg 202, Reuver. In overleg kan ook elders gestart worden. De prijs voor een groep tot en met 20 personen bedraagt 40 euro.

Informatie over de werkgroep of aanmelding voor een rondleiding: Pierre Verstappen 077 4746999. Of per email: pierreverst@gmail.com. Reserveringen worden schriftelijk bevestigd.

 

Begunstigers

Technologiesponsor