Rondleidingen - Wandeltochten, fietstochten en virtueel bezoek

Een van de activiteiten waarmee de heemkundevereniging het draagvlak voor het lokale cultuurhistorische erfgoed wil vergroten bestaat uit het organiseren van rondleidingen. Hiervoor bestaan binnen de vereniging zelfs twee werkgroepen die ieder op hun eigen wijze een deel het werkgebied voor hun rekening nemen. Iedere belangstellende (groep) kan aan de rondleidingen deelnemen.

In het beschermd dorpsgezicht Beesel bieden de plaatselijke dorpsgidsen een aantal wandelingen, eventueel rond een bepaald thema, aan. De werkgroep heeft een eigen website waarop de wandelingen geboekt kunnen worden.

Hoewel over de landsgrens, bestaat er vanuit Nederland interesse in het erfgoed van de Koude oorlog op enkele tientallen meters over de grens in het Duitse Brüggen. Het is mogelijk onder leiding van een gids van de werkgroep Brits munitiedepot een wandel- of fietstocht met tekst en uitleg te maken in dit voormalige 'geheimzinnige' depot.

Niet altijd bestaat de mogelijkheid om een rondleiding ‘live’ bij te wonen. Om u toch te laten genieten van de rijkdom aan erfgoed in ons werkgebied bieden wij u een toenemend aantal virtuele rondleidingen aan. Deze geven een verrassend beeld van - soms onbekende of minder toegankelijke - monumentale bouwwerken in de streek tussen Roermond en Tegelen.

 

Begunstigers

Technologiesponsor