Website Aezel.eu verder verbeterd

AEZEL staat voor Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen). De website wil erfgoedinformatie van mens en goed digitaliseren en laagdrempelig én authentiek visualiseren en beschikbaar stellen aan een groot publiek.

AEZEL startte in 2009 in Sittard. Inmiddels is er door samenwerking met vele partners vanuit historische verenigingen en archieven in Nederlands Limburg en Belgisch Limburg een collectief gegroeid dat de historische data-invoer heeft gerealiseerd van 170.000 percelen. Op 10 oktober 2020 werd de eerste versie van AEZEL.eu (hoewel nog niet helemaal gevuld) gepresenteerd aan het grote publiek. Honderden vrijwilligers hadden immers miljoenen genealogische en kadastrale gegevens ingevoerd, die gebundeld zijn in deze website. Ook onze vereniging participeert in de opbouw van deze website. Gegevens uit de minuutkaarten en leggers van Swalmen, Beesel en Belfeld zijn daardoor al enige tijd beschikbaar.

In maart 2023 is een totale software revisie doorgevoerd. Daardoor is de site stabiel, duurzaam en dus toekomstbestendig. De indeling van de gegevens is verbeterd en de toelichtende teksten zijn zoveel mogelijk aangepast en aangevuld. Ons lid Arno Wilmsen heeft in deze nieuwsbrief alle wijzigingen en verbetering samengevat.

 

Begunstigers

Technologiesponsor