Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal heeft de ANBI status

Sinds 2015 is de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal in het bezit van de ANBI status. Hieronder wordt aangegeven wat dit voor U en ons kan betekenen.
Geeft U wel eens aan een goed doel? Schenkingen die U doet, mag U onder voorwaarden aftrekken in Uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan U schenkt is aangemerkt als ANBI. Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze de status culturele ANBI krijgen. Bent U donateur van culturele ANBI’s dan kunt U vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

De heemkundevereniging is een Culturele ANBI Instelling
In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan een culturele instelling opgenomen. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek!  Het resultaat is dat iedereen die 100 euro geeft aan een culturele instelling 125 euro in aftrek kan brengen. Er geldt bovendien een maximum van 1250 euro. De fiscale voordelen blijven beperkt tot schenkingen van maximaal 5.000 euro.

Voordeel per tariefschijf (2016) bij een schenking aan een culturele instelling:
Periodieke giften (notarieel) aan culturele instelling zijn volledig aftrekbaar. Voor gewone giften gaat het plafond (10% van het verzamelinkomen) gelijk omhoog met de 25% verhoging.

Zo werkt de multiplier!
Stel: U en Uw partner hebben samen een inkomen van € 32.500. De drempel voor aftrek is dus € 325 (1%). U steunt een Culturele ANBI Instelling in uw woonplaats, bijvoorbeeld Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal met een gift van € 300. Verder maakt U € 125 over naar een ander goed doel. U mag deze culturele gift op grond van de nieuwe regeling, de multiplier, dus meetellen voor een gift van € 375 ( keer 1,25). Totaal geeft U fiscaal dus € 375 + € 125 = € 500. Van dit bedrag gaat de drempel af van € 325, en hebt U een aftrek van € 175.

Uw aangifte Inkomstenbelasting 2016 staat er aan te komen. U gaat wellicht samen met Uw belastingadviseur bekijken, welke instellingen nu voor U als gift in aanmerking zullen komen. Denk dan ook eens aan Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Deze vereniging heeft een onbezoldigd bestuur en zetelt niet in een duur grachtenpand, maar heeft het geld hard nodig voor haar verenigingsactiviteiten. Zij hoeft over uw giften en eventuele nalatenschappen geen belasting te betalen.

 

Begunstigers

Technologiesponsor