Verenigingsblad Biejeingezeumerd

"Biejeingezeumerd" is het kwartaalblad van onze vereniging dat in samenwerking met de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen (MHVS) wordt uitgegeven. Het blad verschijnt vier keer per jaar, omvat circa 24 tot 28 bladzijde per nummer en is gratis voor de leden van beide verenigingen. In Biejeingezeumerd staan naast verenigingsmededelingen allerlei heemkundige wetenswaardigheden over ons werkgebied. Het blad is rijkelijk opgemaakt met afbeeldingen.

Bijdragen voor het blad kunnen bij de redactie worden aangeboden:

  • Thei Derks: th.pmderks@gmail.com
  • Riky Simons-Julicher: redactie@mhvs.nl

Er zijn vaste kopydata voor elk nummer: inleveren vóór 20 januari (1), 20 april (2), 15 augustus (3) en 20 oktober (4). Losse nummers zijn verkrijgbaar tegen betaling van 4,50 exclusief portokosten bij de redactieleden en tijdens openingsuren in beide verenigingslokalen.

 

 

Begunstigers

Technologiesponsor