Archieven en archiefstukken

De vereniging heeft niet alleen een groot aantal archiefinventarissen, maar bezit ook kopieën van archiefstukken. Zoals bijvoorbeeld:

 • Lijsten van hoofd- en beestenschat.
 • Klapper op naam van de komparanten en toponiemen van de schepenbank Beesel en Belfeld van 1561-1797.
 • Klapper op naam van de functionarissen van de schepenbank Beesel en Belfeld 1561-1796.
 • Toegangen op de overdrachtsregisters van de schepenbank Beesel en Befeld.
 • Kopieën uit het schepenbankarchief. Zie ook: RHCL
 • Kroniek van Beesel, Belfeld en Swalmen vanaf 1400
 • Documentatieverzameling Giel Geraedts [link naar inventaris]
 • Documentatieverzameling Sjra Vintcent; knipsels en foto's [link naar inventaris]


Archieven

Verder krijgt de vereniging geregeld door schenkingen archiefmateriaal overhandigd van lokale instellingen of verenigingen. Helaas moeten we constateren dat na de opheffing of bij de wisseling van een bestuur van een vereniging veel oude stukken verloren gaan of kwijtraken. Met name notulenboeken en jaarverslagen zijn bij historisch onderzoek van onschatbare waarde. De jaarboeken zouden zonder deze bronnen niet zo makkelijk gevuld kunnen worden.
Een belangrijk deel van het archiefmateriaal is uit beheers- en veiligheidsoverweging overgedragen aan grotere archiefinstellingen in de regio, zoals het gemeentearchief Venlo en Roermond. Zoals bijvoorbeeld:

 • Archief Janssen-Dings Belfeld
 • Tafeltennisvereniging 't Belke Belfeld
 • Groene Kruis Beesel

De vereniging bezit zelf nog stukken met betrekking tot de volgende personen/families, verenigingen en instellingen:

 • Familiearchief Killaars Belfeld
 • Familiearchief Janssen Belfeld
 • Buurtvereniging Belfeld-West
 • Stichting Meiboomfeesten Belfeld
 • Stichting Belfelds Museum
 • Reuverse Orkest Vereniging

 

Begunstigers

Technologiesponsor