Dialect

Een heemkundige discipline die ook in groepsverband zou kunnen plaatsvinden is dialectkunde. Binnen Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal wordt dialectkunde vooral beoefend door enkele leden die individueel werken, maar daarbij toch veel onderling contact houden en meningen en ervaringen wisselen. Deze discipline beperkt zich, afhankelijk van de interesse, niet enkel tot het opstellen van droge woordenlijsten maar heeft ook aandacht voor de dagelijkse werkelijkheid achter deze woorden, uitdrukkingen en gezegden. Dat betekent vaak: optekenen wat met name oudere mensen ons kunnen vertellen over vroeger: oude gebruiken, oude benamingen van bijvoorbeeld voorwerpen, beroepen en bezigheden. Ons dialect is een van de meest bedreigde cultuurhistorische waarden.
Door het uitbrengen van "De Groeëte Zeumer : Beesels-Ruivers waordebook" een prachtig dialectwoordenboek, geschreven door Paul Bloemen en geïllustreerd met prachtige tekeningen van Harry op de Laak is een deel van dit erfgoed gedocumenteerd.

Wilt u hieraan een verdere bijdrage leveren dan kunt u contact opnemen met de heemkundevereniging of met Paul Bloemen, tel. 077-4743636; e-mail: paul.bloemen@home.nl.

 

 

Begunstigers

Technologiesponsor